Ljus och byggnadskonst...

visioner förverkligas med företagets mångåriga erfarenhet

och kompetens. Många olika belysningsprojekt med hög komplexitet har

genomförts både inomhus och utomhus. 

Jag eftersträvar ett nära samarbete med slutkund och övriga

inblandade under hela arbetsprocessen. 

The sky is the limit.