Ovan parkbelysningsprojekt: Tjurbergsparken,

Nordvästra Kungsholmen i Stockholm.